Ambasadorzy Biznesu

Promocja firm i wiadomości gospodarcze dla przedsiębiorców

france population
Bez kategorii Biznes Gospodarka Wiadomości

Prognoza liczby ludności Francji w 2050 roku: Czy Francja będzie krajem trzeciego świata czy gospodarczym supermocarstwem?

Francja jest jednym z najbardziej popularnych i odwiedzanych krajów europejskich. Od kilku lat znajduje się na liście najlepszych wakacyjnych destynacji. Francja oferuje ekscytującą mieszankę wspaniałych miast, niesamowitych krajobrazów, słynnych zabytków, miejsc wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO i pysznej kuchni. Ma również bogatą historię i tradycje, które wzbogacają jej scenę kulturalną. Jest siedzibą wielu międzynarodowych instytucji, takich jak OECD i ONZ. Z powodu tych wszystkich czynników czuje się tu raczej jak w kraju z innego kontynentu niż w Europie. W rzeczywistości, na 31. miejscu pod względem PKB na mieszkańca w 2017 roku, nadal jest znacznie poniżej swojego poziomu, gdy po raz pierwszy został włączony do UE z powrotem w 1993 roku. Jednak nie wszystko we Francji jest idealne. Jej wyniki gospodarcze spadają już od dłuższego czasu i jest kilka powodów tej kwestii. Na przykład: – starzenie się społeczeństwa spowoduje znaczny spadek liczby osób w wieku produkcyjnym do 2050 roku, co może jeszcze bardziej obniżyć potencjał wzrostu gospodarczego; – brak konkurencyjności będzie prawdopodobnie nadal dokuczał sektorowi przemysłowemu tego kraju, który już teraz znajduje się pod presją niskich kosztów pracy; – i wreszcie, zagrożenie ze strony wschodzących gospodarek cyfrowych może sprawić, że tradycyjne gałęzie przemysłu staną się w przyszłości mniej ważne, co może jeszcze bardziej ograniczyć potencjał eksportowy Francji.

Jaka jest obecna sytuacja gospodarki Francji?

PKB na mieszkańca Francji wynosi w 2017 roku około 35 000 USD. W ciągu ostatnich kilku lat wykazuje jednak tendencję spadkową. Można to wyjaśnić następującymi czynnikami: – Starzejące się społeczeństwo prawdopodobnie znacznie zmniejszy liczbę ludności w wieku produkcyjnym do 2050 r., co może jeszcze bardziej obniżyć przyszły potencjał wzrostu gospodarczego Francji; – Brak konkurencyjności prawdopodobnie będzie nadal nękał sektor przemysłowy kraju, który już teraz znajduje się pod presją niskich kosztów pracy; – I wreszcie, zagrożenie ze strony wschodzących gospodarek cyfrowych może sprawić, że tradycyjne gałęzie przemysłu będą w przyszłości mniej ważne, co może jeszcze bardziej ograniczyć potencjał eksportowy Francji. Tendencje te prawdopodobnie utrzymają się w przyszłości. Przewiduje się, że w najbliższych latach wzrost gospodarczy Francji pozostanie powolny, a PKB na mieszkańca nie ulegnie znacznej poprawie w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat.

Jak Francja ma się rozwijać w przyszłości?

Trendy demograficzne odgrywają ważną rolę we wzroście gospodarczym Francji. Starzenie się społeczeństwa doprowadzi do znacznego zmniejszenia liczby ludności w wieku produkcyjnym do 2050 r., co może jeszcze bardziej obniżyć potencjał wzrostu gospodarczego w przyszłości. Z drugiej strony, silny napływ pracowników zagranicznych z innych krajów UE i reszty świata może zwiększyć potencjał wzrostu gospodarczego w przyszłości. W rezultacie potencjalna stopa wzrostu PKB per capita Francji do roku 2050 wyniesie prawdopodobnie około 1,9%. Liczba ta jest jednak bardzo zmienna i może znacznie wzrosnąć lub spaść w zależności od przyszłych globalnych i krajowych warunków gospodarczych.

Czynniki, które będą decydować o wzroście gospodarczym Francji

Wzrost gospodarczy Francji zależy od wielu czynników, które są poza kontrolą rządu. Ogólna kondycja gospodarki światowej jest jednym z najważniejszych czynników, które mogą wpłynąć na wzrost gospodarczy Francji. Jeśli jest ona silna, popyt na francuski eksport wzrośnie, a to może przełożyć się na wyższe przychody i wzrost PKB. Z drugiej strony słaby popyt w gospodarce światowej może doprowadzić do obniżenia przychodów z eksportu i wzrostu PKB. Poziom inflacji i stopy procentowej to ważne czynniki, które również mogą wpłynąć na wzrost gospodarczy. Rosnąca inflacja może prowadzić do zmniejszenia siły nabywczej, a tym samym do niższego wzrostu gospodarczego. W dłuższej perspektywie niska stopa procentowa zachęca do inwestowania i pobudza wzrost gospodarczy.

Najważniejsze fakty dotyczące populacji Francji

  • Populacja Francji została oszacowana na 64,9 miliona według stanu na lipiec 2018 roku. – Współczynnik dzietności Francji spadał w ciągu ostatnich kilku dekad i obecnie wynosi 2,2 dzieci na kobietę, co jest znacznie poniżej wskaźnika zastępczego wynoszącego 2,1. – Piramida wiekowa Francji również zmienia się drastycznie na przestrzeni lat ze względu na rosnącą liczbę osób, które przekroczyły 60 rok życia. Będzie to miało znaczący wpływ na gospodarkę tego kraju w najbliższych dekadach. – Oczekiwana długość życia przy urodzeniu we Francji wynosi około 81 lat, co jest o około 6 lat niższe od średniej OECD. Można to przypisać wielu czynnikom, takim jak słaby system opieki zdrowotnej i diety. – Wskaźnik urbanizacji Francji wzrastał szybko na przestrzeni lat i obecnie wynosi 79%.

Jak wzrost liczby ludności wpływa na wzrost gospodarczy?

Wzrost liczby ludności Francji w ostatnich latach wzrastał i obecnie wynosi 0,75% rocznie. Trend ten prawdopodobnie utrzyma się w najbliższych dekadach. W dłuższej perspektywie rosnąca populacja może mieć znaczący wpływ na gospodarkę kraju. Rosnąca populacja będzie wymagała większych inwestycji w takich obszarach jak opieka zdrowotna i edukacja. Zwiększy to presję fiskalną na rząd i spowoduje wyższe wydatki. Zwiększy to popyt na towary i usługi, które są zwykle produkowane przez branże usługowe. To z kolei pobudzi wzrost gospodarczy kraju.

Czynniki ryzyka dla wzrostu gospodarczego Francji

Brak konkurencyjności będzie prawdopodobnie nadal dokuczał sektorowi przemysłowemu tego kraju, który już teraz znajduje się pod presją niskich kosztów pracy. Może to dodatkowo ograniczyć potencjał eksportowy francuskich towarów i sprawić, że staną się one mniej konkurencyjne na rynkach światowych. Postępująca cyfryzacja gospodarki prawdopodobnie zastąpi w przyszłości tradycyjne gałęzie przemysłu, takie jak produkcja stali i samochodów. Może to dodatkowo zmniejszyć znaczenie tradycyjnych branż, takich jak rolnictwo i leśnictwo, w gospodarce kraju.

Podsumowanie

Francja to wspaniały kraj o imponującej historii, kulturze i krajobrazie. Nie można jej jednak porównywać z innymi rozwiniętymi gospodarkami pod względem wyników gospodarczych. Na razie można ją uznać za kraj o średnim, a nie wysokim dochodzie. Oczekuje się, że w najbliższych dekadach jego PKB na głowę mieszkańca pozostanie na poziomie około 35 000 USD. Dzięki temu turyści będą mogli podziwiać piękne krajobrazy, odwiedzać miejsca wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO i smakować pyszną kuchnię. Jednak zagrożenie ze strony rozwijających się gospodarek cyfrowych może sprawić, że tradycyjny przemysł stanie się mniej ważny w przyszłości, co może jeszcze bardziej ograniczyć potencjał eksportowy tego kraju.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *